Minorități în Alegeri

Promovarea incluziunii minorităților în procese electorale


Мonitoring de mass-media

Raportul final


Comunicat de presă

Raport

Ghid pentru incluziunea dimensiunii minorităților în activități pre-electorale ale organelor electorale, concurenților electorali și ale mass media

Ghid Media